Kwalifikacje

Biegły Sądowy Grafolog między innymi przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Jest to ekspert pełniący kolejną kadencję jako biegły sądowy z zakresu szeroko rozumianej ekspertyzy dokumentów (podpisów, paraf, odręcznych zapisów literowo-cyfrowych, odcisków pieczątek, wydruków komputerowych, maszynopisów). W swojej karierze wykonał tysiące opinii kryminalistycznych. Jest absolwentem Uniwersystetu Wrocławskiego – Katedra Kryminalistyki na kierunku Ekspertyza Dokumentów. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu badań porównawczych pisma oraz badań psychologicznych pisma. Jest to z pewnością praktyk, którego największymi zaletami jest znaczne doświadczenie, rzetelność oraz bezstronność. W opracowywanych opiniach grafologicznych korzysta ze specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Stawia duży nacisk na zrozumiałość opinii, która jest podstawą jej skuteczności. Skrót najważniejszych charakterystyk ze sprawozdania z badań jest zawarty we wnioskach końcowych. Jest to sprawdzona metoda, która pozwala na zwrócenie uwagi czytelnika na najważniejsze ustalenia ekspertyzy. Drugim bardzo istotnym elementem jest wizualizacja w opinii, gdzie zamieszczane są tablice poglądowe, zdjęcia z mikroskopu oraz zdjęcia z aparatu fotograficznego.


©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress