Mgr Radosław Iwanek, jest pismoznawcą - ekspertem, który od wielu lat wykonuje opinie kryminalistyczne prywatne (na zlecenie osób prywatnych) oraz procesowe (na zlecenie Sądów, Prokuratur, Policji, itp.)

Z uwagi na zdobytą wiedzę i znaczące doświadczenie, wydawane przez magistra Radosława Iwanek opinie są rzetelne, fachowe i cenione przez Organy Procesowe i Administracyjne. To jeden z niewielu Biegłych Sądowych w Polsce, którzy posiadają uprawnienia do wydawania opinii zarówno z zakresu badań porównawczych pisma (tzw. identyfikacyjnych, np. określających autentyczność podpisu), jak i z zakresu badań psychologicznych pisma (np. określających świadomość wyrażanej woli przez spadkodawcę piszącego testament).

Potwierdzenie ustanowienia Biegłym Sądowym mgr Radosława Iwanek zostało zaprezentowane w zakładce "KWALIFIKACJE".

W razie potrzeby opinie sporządzane są w kilka godzin od złożenia zlecenia. Bez względu na to, czy mieszkasz w Warszawie, Krakowie czy Katowicach, skorzystaj z usług naszego biegłego sądowego grafologa.

Jeden z nielicznych przysięgłych ekspertów o tak szerokim zakresie uprawnień biegłego sądowego.


Rekomendacje można odszukać również w mediach. Specjalista analizujący pismo, Radosław Iwanek, pełni już kolejną kadencję jako Biegły Sądowy z zakresu badań porównawczych pisma, badań porównawczych paraf, badań porównawczych podpisów, badań porównawczych odcisków pieczątek, badań porównawczych maszynopisów, badań technicznych dokumentów oraz badań psychologicznych pisma. Jego kwalifikacje zweryfikowały i potwierdziły niezawisłe Sądy Okręgowe na terenie Polski. Analizy pisma przygotowuje zaprzysiężony grafolog. Wrocław to również miejsce gdzie Radosław Iwanek jest wpisany na listę biegłych.

Mgr Radosław Iwanek wykonuje również weryfikacje opinii kryminalistycznych sporządzone przez innych Ekspertów lub Biegły Sadowych. Poniżej przykład wniosków końcowych z weryfikacji opinii:

  • Biegły na stronie 5 opinii opisuje, iż podpisy czytelny i częściowo czytelne wykazują wiele cech wspólne pisma. Z zasady biegły oceniając i analizując materiał dowodowy ujednolica go, tzn. dokonuje analizy pod kątem, czy wszystkie podpisy zostały nakreślone przez jedną osobę? Dlaczego nie wykonano tego w tym przypadku? Czy jest to możliwe? Jeżeli nie to, dlaczego? Jest to o tyle dziwna sytuacja gdyż grafolog określa, iż całość podpisów jest naturalna, wykazuje cechy powtarzalne, zindywidualizowane - co daje możliwość przeprowadzenia badań identyfikacyjnych. Osoba zajmującą się analizowaniem pisma w tym miejscu nie wskazuje żadnych ograniczeń badawczych, a jest to właśnie punkt poświęcony tego typie analizie i wniosków w tym zakresie. Jeżeli nie są wskazane żadne ograniczenia, tzn. że można materiał ujednolicić, ale tego nie wykonano.
  • Ekspert na stronie 12 opinii opisuję, iż materiał porównawczy jest wystarczający pod kątem ilościowym, jakościowym oraz pod kątem adekwatności w stosunku do materiału dowodowego. Tak więc należy uznać, iż nie wykazuje on żadnych ograniczeń badawczych i jest idealny do wykonania przedmiotowego zakresu badań. W charakterystyce materiału dowodowego i porównawczego nie wykazał żadnych ograniczeń badawczych materiału dowodowego i porównawczego a pomimo tego wnioskował prawdopodobnie. Jest to poważna sprzeczność wewnętrzna opinii. Potwierdzeniem wskazanej sprzeczności jest opis na karcie numer 29 opinii, gdzie zmienia zdanie i opisuje materiał porównawczy jako nie zwierający adekwatnych podpisów w stosunku do materiału dowodowego - a ponadto z tego faktu czyni cechę wskazującą na rozbieżność materiału dowodowego i porównawczego. Potwierdzeniem tego faktu jest również opis strony 31 opinii, gdzie wskazuję na potrzebę uzupełnienia materiał porównawczego. Jest to kolejna bardzo istotna wewnętrzna sprzeczność opinii. Z reguły każdy biegły wykonuje całość badań a następnie sporządza pisemną opinię. W tym przypadku zapewne było tak samo, a więc pisząc sprawozdanie z badań (mając już kompletną wiedzę) zamieścił sprzeczne ze sobą stwierdzenia w bardzo istotnej kwestii. Jeżeli w trakcie badań stwierdził, iż brakuje materiału porównawczego to powinien poprosić o jego dostarczenie przez Sąd. Ta czynność nie została wykonana i w konsekwencji mamy błędną opinię. Kolejno na stronie 32 grafolog opisuje: "brak odpowiedniego materiału porównawczego pod kątem jakościowym i adekwatności treści" gdzie stoi w sprzeczności ze stroną 12 opinii, gdzie: "Analiza materiału porównawczego wykazała, iż jest on wystarczający pod względem ilościowym, jakościowym jak i pod względem adekwatności treści.". Te cytaty są jednoznacznie sprzeczne ze sobą.
  • Należy również dodać, iż nie sposób doszukiwać się idealnych zgodności w podpisach osoby schorowanej i mogącej być pod wpływem leków. Wskazuje znaczną ilość cech wspólnych pisma oraz na naturalność i indywidualizm dowodowych podpisów co może wskazywać jedynie na ich autentyczność. Nie sposób przecież podrobić podpisów w sposób naturalny - uzyskać tak znaczną zgodność, a jednocześnie pisać naturalnie i indywidualnie własnym pismem. W takim przypadku widoczne byłyby cechy pisma fałszerza - co jest kompletnie sprzeczne ze sprawozdaniem z badań opinii. Należy wskazać, iż przez niezrozumiałą ostrożność lub brak pewności zachowawczo wydał opinię prawdopodobną.
  • Należy również wskazać, iż wnioski końcowe o treści "mógł" to nie są ogólnie stosowane wnioski końcowe. Stwierdzenie "mógł" było wiadome już przed wykonaniem badań, gdyż można bez opinii wskazać, iż "mógł" lub "nie mógł" nakreślić tego Leszek Cz.

Reasumując opinia zawiera wewnętrzne sprzeczności - a więc jest błędna i nie może zostać uznana za dowód w sprawie.

W naszej firmie grafolog nie ma stałego cennika: ceny opinii ustalane są indywidualnie i zależne są od ilości materiału dowodowego, porównawczego, stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu wykonania ekspertyzy. Koszt grafologa to głównie czas jaki zostanie poświęcony na wykonanie ekspertyzy grafologicznej. Grafolog sądowy ma z góry narzucą stawkę za godzinę pracy biegłego. Zapytaj o koszt opinii grafologicznej. Radosław Iwanek to sprawdzony biegły sądowy. Warszawa, Katowice oraz Kraków również znajdują się w zasięgu jego działalności. Zapraszamy do kontaktu.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress