Koszt ekspertyzy grafologicznej

Wykonując ekspertyzę grafologiczną dla Sądu, Policji czy Prokuratury biegły grafolog oblicza koszt opinii na podstawie ilości godzin poświęconych na jej wykonanie. Należy tu wskazać, iż zaliczamy tu zasadniczo każdą czynność, która jest niezbędna i wymagana dla prawidłowego opracowania ekspertyzy. Można tu wskazać: ocenę materiału badawczych, badania wstępne, badania szczegółowe, ocenę wyników badań oraz opracowanie wniosków końcowych. Oczywiście nie są to wszystkie czynności, a jedynie przykładowe. Suma godzin pracy grafologa mnożona jest przez aktualnie obowiązującą stawkę za godzinę pracy biegłego sądowego. Średnia cena jednej godziny pracy biegłego grafologa to około 26 PLN. Może być ona nieco wyższa lub niższa. Na wysokość stawki godzinowej może wpływać między innymi: stopień skomplikowania badań, tytuł naukowy biegłego oraz czy pełni on kolejną kadencję. W takim przypadku ostateczna cena ekspertyzy grafologicznej znana jest dopiero po wykonaniu opinii. Można więc wskazać, iż cennik opinii grafologicznych – procesowych nie istnieje. Dla każdej z analiz grafologicznych cena wyliczana jest indywidualnie. Można jedynie szacować przybliżoną cenę ekspertyzy.

W przypadku opinii grafologicznych na zlecenie prywatne koszt grafologa ustalany jest przed rozpoczęciem wykonywania opinii. W tym przypadku nie ma potrzeby wyliczania ceny opinii na podstawie stawki godzinowej. Każdy grafolog indywidualnie oblicza ceny za wykonywane ekspertyzy na zlecenie prywatne. W moim przypadku, po określeniu przez klienta zakresu badań oraz rodzaju i ilości materiałów wskazuje ostateczną cenę za wykonanie opinii kryminalistycznej. Po akceptacji kosztów rozpoczynam analizę grafologiczną. Ekspertyza zostaje wykonana we wcześniej ustalonym terminie. Serdecznie zapraszam do telefonicznych lub e-mailowych konsultacji.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress