Opinia grafologiczna z Wrocławia

Zlecenie zweryfikowania opinii grafologa zostało do nas skierowane z Wrocławia. Jest to znaczące, gdyż sam przedmiot badań to akt notarialny, który miał zostać zawarty przez wrocławskim Rejentem. W tym przypadku zadaniem ekspertyzy jaka została wykonana było ustalenie czy podpisujący akt notarialny znajdował się w nietypowej pozycji pisarskiej. Analizowana opinia wskazała na brak cech świadczących o nietypowej pozycji osoby podpisującej akt. Fakt ten nie był zgodny ze wskazaniem, że notarialny testament miał zostać podpisany w szpitalu, a spadkodawca nie mógł w tym czasie sprawnie się poruszać i nie wstawał z łóżka. Świadkowie wskazywali, że osoba ta podpisując akt leżała. Dokonując weryfikacji tej opinii zauważono, że biegły pominął tak istotny fakt, jak mocne zabrudzenia dolnej krawędzi linii pisma, która występuje gdy długopis w trakcie pisania ułożony jest pod bardzo małym kątem w stosunku do podłoża – a zbierający się na końcówce pisarskiej nadmiar środka kryjącego i zanieczyszczenia są wycierane w podłoże w trakcie pisania. Często osoba leżąca pisząc kreśli pismo przy minimalnym kącie długopisu w stosunku do kartki. Wskazując na ten fakt zwrócono uwagę aby kolejna opinia zawierała szczegółową analizę reliefu i linii pisma w znacznych powiększeniach i ukośnym oświetleniu. Z informacji jakie do nas dotarły w późniejszym czasie. Wywołana naszym podważeniem kolejna opinia wykazała cechy pisma wskazujące, że osoba podpisująca akt najprawdopodobniej leżała potwierdzając testament.

 

W przypadku pytań w zakresie weryfikacji błędnych opinii lub skomplikowanych spraw spadkowych zachęcamy do konsultacji e-mailowych lub telefonicznych.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress