Przerobienia mapy podziału działek

Mapa podziału działek była jednym z ostatnich obiektów badawczych wykonywanych ekspertyz grafologicznych. Był to dość stary dokument wykonany w całości odręcznie i przedstawiał obrys punktów granicznych działek, które były przedmiotem spadku. Jedna ze stron podejrzewała, że obrys jednej z działek został wykonany w późniejszym czasie i nie jest zgodny z pierwotnym planem i podziałem nieruchomości. Badania szczegółowe wskazały na dwie istotne cechy tego dokumentu. Tak więc, obrys spornej działki został wykonany o wiele mocniejszym naciskiem co również wpływało na ciemniejszy kolor linii pisma. Ponadto jeden z opisów mapy przecinał się z obrysem spornej nieruchomości. Była to cecha niezgodna z pozostałym szkicem gdzie opisy umieszczono obok obrysu. Ta cech była tym bardziej istotna, gdyż topografia dokumentu pozwala na swobodne umieszczenie opisów – bez konieczności przecinania obrysów działek. Opisany dokument został przekazany do dalszych badań, które mają udzielić szerszej ilości informacji o dokumencie. Ich wyniki będą znane za kilka tygodni.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress