Znajdź biegłego grafologa?

Ostatnio otrzymałem wiadomość e-mail z nowego portalu, którego zadaniem jest pomoc w odnajdowaniu biegłych sądowych. Również biegłego z zakresu badań dokumentów. Wskazany portal bardzo „hucznie” reklamuje się jako aktualna i pełna baza list biegłych sądowych. Z przykrością stwierdziłem, że baza jest niepełna i nieaktualna gdyż są na niej biegli, którzy zostali zawieszenie lub skreśleni. Ponadto biegli nie są przypisani do wszystkich Sądów Okręgowych, gdzie pełnią funkcje biegłych sądowych. Co gorsza portal nastawiony jest głównie na zarobek oferując edycje profili biegłych, jednakże opcja ta jest odpłatna. Zapewne wersje edytowalne profili biegłych będą na wyższych pozycjach w wynikach wyszukiwań. Oceniam ten portal jest nierzetelny i mogący wprowadzać w błąd.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress