Czy oddający próby pisma oszukuje?

Częstym przypadkiem jest, że próbki pisma do badań grafologicznych są nieczytelne, nakreślone w sposób niestaranny i z retuszami. Gdy staramy wpłynąć na osobę piszącą zdarza się, że otrzymujemy odpowiedź: „inaczej nie potrafię pisać”. Zadaniem biegłego grafologa będzie w takim przypadku ocena otrzymanych materiałów porównawczych. Przyczyną tego typu cech w pismach porównawczych może być stres lub schorzenia wpływające na sprawność ruchową piszącego ale również mogą to być zabiegi celowe – mające na celu uniemożliwienie ustalenia wykonawcy kwestionowanych zapisów. W takich przypadkach kluczowa jest powtarzalność zniekształceń pisma. Jeżeli pismo w jednym miejscu prezentuje się płynnie i sprawnie a kilka momentów później znów jest niekształtne, niestaranne i retuszowane może to oznaczać celowe maskowanie własnych cech pisma.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress