Opinia grafologiczna bez opisu cech pisma

Ostatnio weryfikowana opinia grafologiczna okazała się niekompletna, gdyż wnioski końcowe nie zostały udowodnione. Wynika to z faktu, że biegły nie opisał cech pisma, które stanowiły podstawę decyzji końcowej. Ograniczył się jedynie do stwierdzenie, że takie cechy istnieją i że są wystarczające do kategorycznego wnioskowania wskazującego. Ponadto zamieścił on jedynie jedną tablicę poglądową, gdzie widnieje kilka nieopisanych strzałek. Tego rodzaju opinii nie można skutecznie zweryfikować. Na chwilę obecną przedmiotowa opinia to jedynie subiektywna ocena grafologa.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress