Kwalifikacje biegłych grafologów

Kwalifikacje grafologów są na bardzo różnym poziomie. Zdarzają się również osoby nie posiadające żadnych grafologicznych kwalifikacji. Ogłaszają się one w różny sposób – głównie w internecie. Niektórzy z nich błędnie określają się jako biegli grafologowie – celowo wprowadzając w błąd klientów myślących, iż są to biegli sądowi. Prawda jest taka, że te osoby nie są biegłymi sądowymi. Nie przedstawiają żadnych dokumentów potwierdzających ich wiedzę, a więc należy założyć, iż takowych nie posiadają. W naszej ocenie co najmniej warto sprawdzić czy grafolog jest biegłym sądowym. Mamy w takim przypadku pewność, że jego kwalifikacje, doświadczenie oraz zasady etyczne zostały wcześniej sprawdzone. W przeciwnym wypadku można zapłacić za bezwartościową opinię, która nie zostanie w żaden sposób uwzględniona przez instytucje, do której zostanie złożona.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress