Błędna opinia grafologiczna

W ostatnim okresie spotkaliśmy się z całkowicie błędnie wykonaną opinią grafologiczną. Jej wykonawcą był biegły sądowy grafolog i to źle świadczy o poziomie aktualnie wykonywanych opinii. Opisywana opinia jest jedyną, w której widzieliśmy aby grafolog dokonał konfrontacji wydruku komputerowego z odręcznymi zapisami. Zastosował do tego metodę graficzno-porównawczą i uzyskał kategoryczne wnioski końcowe. Opisaną opinię nie sposób zakwalifikować do żadnej z kategorii, gdyż błąd popełniony w ocenie cech pisma jest niewspółmierny z wykonaniem badań, których nie można wykonać, wskazaniem  metody nie odpowiadającej wykonanym badaniom oraz osiągnięciem kategorycznych wniosków na lakonicznie i subiektywnie ocenionych cechach. Fakt, że tego rodzaju opinie sporządził biegły sądowy daję podstawę do potrzeby weryfikacji każdej opinii, również sądowej.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress